ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje - COVID-19

Informacja

Dyrekcja

icon informacja 418 stycznia klasy I – III rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym. Lekcje będą odbywać się wg stałego planu. Wznowi funkcjonowanie również świetlica dla dzieci zapisanych wcześniej, którym rodzice nie są w stanie w obecnej sytuacji zapewnić opieki.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa prosimy o postępowanie zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami i wytycznymi MEiN.

Wytyczne MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Klasy IV – VIII uczą się nadal zdalnie z wykorzystaniem technik i metod pracy na odległość. Obowiązują zasady pracy i procedury przyjęte w październiku 2020 r.