ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Świetlicowe propozycje

R. Łukasik
Kategoria:

 Gra „Kto pierwszy do 100”- gra jest przeznaczona dla 2 osób.

Potrzebne są:

- miarka o długości 100 centymetrów (metr krawiecki),

- 2 spinacze do bielizny lub spinacze biurowe,

- kostka do gry z liczbami od 1 do 6

Grę rozpoczyna osoba, która na kostce wyrzuci większą liczbę. Osoba ta jeszcze raz rzuca kostką i przypina spinacz na miarce w miejscu pola z wyrzuconą liczbą. Gracze wykonują kolejne rzuty kostką na przemian i każdy z nich liczbę wyrzuconą na kostce dodaje do liczby zaznaczonej na miarce, a następnie podaje głośno wynik dodawania. Jeżeli wynik jest poprawny, przypina klamerkę w odpowiednim miejscu na metrze. Jeżeli gracz nie potrafi biegle dodawać w pamięci, może odliczać pola na miarce. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do liczby 100.