ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy Rok Szkolny

A. Hasslinger
Kategoria:

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zbliża się nowy rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to rok normalnej nauki. Na taki rok przygotowujemy organizacyjnie naszą Szkołę. Na pewno będą obowiązywały nowe zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, będzie obowiązywał nas wszystkich zaostrzony reżim sanitarny. Będziemy się starali, by do budynków szkolnych wchodziły tylko zdrowe osoby. Staramy się tak przygotować szkołę, by ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia zakażeń, co niestety będzie się wiązało ze zmianami organizacyjnymi.

Bardzo proszę Rodziców, by przygotowując swoje dzieci do pójścia do Szkoły, uczulili je na istotność zachowań prozdrowotnych i higienicznych.

Ponieważ będziemy się starali zachowywać maksymalnie zasady dystansu społecznego - na ile to w sytuacjach szkolnych jest możliwe, nie będzie uroczystych akademii i np. wspólnego początku roku szkolnego, tylko każda klasa i grupa oddzielnie.

Jeśli nie zajdą nowe okoliczności, nie zostaną wydane nowe decyzje władz centralnych lub lokalnych, to mam nadzieję, że 1 września rozpoczniemy normalną szkolną naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji początku roku szkolnego zostaną podane na stronach szkoły i na szkolnych tablicach ogłoszeń około 25 sierpnia.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły