ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Małopolskie Talenty

Towtys
Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu bierze udział w projekcie pn. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych i podniesienie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych u uzdolnionych uczniów sądeckich szkół podstawowych w obszarach: językowym (j. angielski), matematycznym i naukowo-technicznym, informatycznym, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.

Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br.

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  2. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  4. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  5. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  6. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  7. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  8. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 18 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych).

Okres realizacji projektu: 01-02-2017 do 31-07-2019
Wartość projektu: 207 880,28 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 176 698,23 PLN
Wartość dofinansowania z BP: 20 732,05 PLN
Wkład własny: 10 450,00 PLN

Dokumenty do pobrania:

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline