ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Małopolskie Talenty

Towtys
Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu bierze udział w projekcie pn. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych i podniesienie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych u uzdolnionych uczniów sądeckich szkół podstawowych w obszarach: językowym (j. angielski), matematycznym i naukowo-technicznym, informatycznym, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.

Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br.

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  2. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  4. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
  5. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  6. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  7. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
  8. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 18 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych).

Okres realizacji projektu: 01-02-2017 do 31-07-2019
Wartość projektu: 207 880,28 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 176 698,23 PLN
Wartość dofinansowania z BP: 20 732,05 PLN
Wkład własny: 10 450,00 PLN

Dokumenty do pobrania: