ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do przedszkola

Dyrekcja
Kategoria:

rekrutacja samaDyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 informuje, ze wszystkie wnioski złożone do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzieci zakwalifikowano zgodnie z wolą rodziców do przedszkola - pobyt 10 godzin lub oddziałów przedszkolnych (zerówka) - pobyt 5 godzin. Listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się na tablicach ogłoszeń w budynku przy ulicy Szkolnej 9 i w przedszkolu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic jest zobowiązany potwierdzić wolę zapisu dziecka do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Prosimy o wypełnienie DRUKU i dostarczenie do placówki. 

Zapisy na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja
Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu informuje, że rozpoczęto działania związane z zapisami do placówki na rok szkolny 2021/2022

  • Oddziały przedszkolne

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE JUŻ DO NASZEJ PLACÓWKI - zapisywane po raz kolejny do oddziału przedszkolnego „zerówki” lub całodziennego oddziału przedszkolnego poprzez złożenie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. TERMIN:  do 17 lutego 2021

DZIECI Z TERENU NOWEGO SĄCZA - zapisywane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego „zerówki” lub całodziennego oddziału przedszkolnego – podlegają rekrutacji. Konieczne jest złożenie WNIOSKU wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. TERMIN: od 1 do 29 marca 2021 r.

  • Klasy pierwsze

DZIECI Z OBWODU SZKOŁY - zgłaszane są przez rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków. Konieczne jest złożenie PODANIA. TERMIN: od 1 marca 2021r. Prosimy zgłaszać dzieci do 15 marca w związku z planowaniem pracy na przyszły rok szkolny.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY – PODLEGAJĄ REKRUTACJI „na wolne miejsca”. Należy złożyć WNIOSEK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do klasy pierwszej. TERMIN: od 1 do 7 czerwca 2021.

Czytaj więcej...