ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Zapisy na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja
Kategoria:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu informuje, że ROZPOCZĘTO ZAPISY na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o przestrzeganie terminów i składanie kompletnej dokumentacji.
Zapisy w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 9 codziennie 8.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! CZEKAMY NA WAS!

  • Oddziały przedszkolne

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE JUŻ DO NASZEJ PLACÓWKI
zapisywane są po raz kolejny do oddziału przedszkolnego "zerówki" lub całodziennego oddziału przedszkolnego poprzez złożenie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 21 lutego 2020

DZIECI Z TERENU NOWEGO SĄCZA
zapisywane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego "zerówki" lub całodziennego oddziału przedszkolnego – PODLEGAJĄ REKRUTACJI na wolne miejsca.
Należy złożyć WNIOSEK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od 2 marca do 27 marca 2020

  • Klasy pierwsze

DZIECI Z OBWODU SZKOŁY
konieczne jest złożenie ZGŁOSZENIA rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły do 14 kwietnia 2020

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY  PODLEGAJĄ REKRUTACJI
po złożeniu WNIOSKU wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do klasy pierwszej od 23 kwietnia do 8 maja 2020