ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do przedszkola

Dyrekcja
Kategoria:

rekrutacja samaDyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 informuje, ze wszystkie wnioski złożone do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzieci zakwalifikowano zgodnie z wolą rodziców do przedszkola - pobyt 10 godzin lub oddziałów przedszkolnych (zerówka) - pobyt 5 godzin. Listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się na tablicach ogłoszeń w budynku przy ulicy Szkolnej 9 i w przedszkolu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic jest zobowiązany potwierdzić wolę zapisu dziecka do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Prosimy o wypełnienie DRUKU i dostarczenie do placówki.