Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

M. Dorbach

Szkolne Koło Wolontariatu powstało 1 października 2018 r. Pracę w Kole podjęło 72 uczniów klas 3 gimnazjalnych oraz 52 z klas 5 – 8. Wolontariusze licznie wzięli udział w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA „Zostań Mikołajem”, w ramach której samodzielnie upiekli i sprzedali na terenie szkoły świąteczne pierniczki. Za pozyskane fundusze zrobili i przekazali do SC paczki mikołajkowe dla 2 niepełnosprawnych osób. Pozostałą kwotę wpłacili na konto CARITAS na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego po chorobie Bartosza Tobiasza, absolwenta naszej szkoły. W czasie ferii zimowych 2 wolontariuszy wspomagało pracę opiekunów na półkolonii SC.

W grudniu 2018 i kwietniu 2019 roku nasi wolontariusze wsparli, jak zawsze, akcję KILO i Świąteczną Akcję, zorganizowane przez Oddziały CARITAS przy Parafiach Św. Małgorzaty i Ducha Św., dyżurując w sklepach przy zbieraniu żywności dla potrzebujących. Wykonali i przekazali ok. 60 kartek z życzeniami bożonarodzeniowymi oraz wielkanocnymi dla Klubu Seniora z Os. Kochanowskiego. Sprzedawali kartki świąteczne SC oraz zbierali plastikowe nakrętki.

5 grudnia 2018 roku 15 wolontariuszy wraz z opiekunem zaangażowało się w zorganizowane przez SURSUM CORDA obchody Światowego Dnia Wolontariatu, a 7 kwietnia 3 włączyło się w obchody Tygodnia Dobrych Uczynków. Udzielali się również jako wolontariusze przy rozmaitych akcjach w swoich parafiach. Wspólnie wzięli udział w 12 akcjach, wypracowując 1533 osobogodziny. Za współpracę z SKW serdecznie dziękujemy pp. Sylwii Hyży i Marzenie Cużytek.

Już teraz serdecznie zapraszamy uczniów przyszłorocznych klas 5, 6, 7 i 8 do zaangażowania się we wspólną działalność na rzecz potrzebujących.

Opiekunowie SKW: Małgorzata Dorbach, Ewa Poręba-Bereś