ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Zdalne nauczanie

Biblioteka

Świetlica

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Zajęcia romskie

SKS kl. 3 i 4