ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII Szkolny Konkurs Pisanek

R. Przydatek

eggs 3136975 1280XXIII Szkolny Konkurs Pisanek odbędzie się 26.03.2021 r. Prace należy przynieść do 24.03.21 do biblioteki szkolnej (budynek B)

REGULAMIN  KONKURSU

1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

2. Przewodniczącym komisji oceniającej prace jest Dyrektor Szkoły. W skład komisji wchodzą nauczyciele plastyki, religii, techniki.

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII.

4. Technika wykonania pracy dowolna.

5. Wykonać należy co najmniej trzy pisanki.

6. Pisanki na konkurs należy przekazać w wykonanym własnoręcznie koszyku lub gniazdku.

7. Każdą pracę należy opisać: imię, nazwisko i klasa.

8. Pisanki będą oceniane w trzech kategoriach: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII i VIII -wykonane indywidualnie.

9. Komisja będzie oceniać dokładność, wkład pracy, pomysłowość  oraz wyraz artystyczny.