ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Plastyczny

M. Mastalski
Kategoria:

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY
„Wiara w moim mieście”.

pod patronatem proboszcza Parafii św. Małgorzaty
ks. dra Jerzego Jurkiewicza

 Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu Nowego Sącza do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym, mającym na celu ukazanie różnych form religijności w naszym regionie.

 1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu.
 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- plastycznej dla uczniów klas III-V szkoły podstawowej,
- fotograficznej dla uczniów klas VI- VII szkoły podstawowej i klas II- III gimnazjum.

 1. Fotografie i prace plastyczne należy składać w terminie do 05.2018 r. w sekretariacie szkoły (budynek B)
 1. Tematem mogą być: miejsca, ludzie i wydarzenia związane z religijnością naszego regionu.
 1. Fotografie oraz prace plastyczne powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, dokładny opis co przedstawia praca, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
 1. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikację danych osobowych oraz opublikowanie swojego wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu i wystawą.
 1. Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.
 1. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu.
 1. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w maju 2018 r. Szkoły zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnym terminie i zwycięzcach.
 1. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane w celach promocyjnych.

 

Konkurs plastyczny:

- format prac: A- 4, A- 3,

- technika wykonania dowolna z wyłączeniem malarstwa na szkle i form przestrzennych (rzeźba),

- prace powinny być wykonane indywidualnie,

- każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę plastyczną,

- prac prosimy nie oprawiać.

 

Konkurs fotograficzny:

- uczestnik może złożyć max. 3 zdjęcia,

- technika wykonania zdjęć dowolna ( czarno- białe, kolorowe, sepia…),

- format zdjęć: od 10x15 do 30x45,

-.fotografi nie należy oprawiać ani podklejać,

- przesłanie zdjęć przez uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, że są oni autorami zgłoszonych zdjęć i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym dóbr osobistych osób trzecich.

 

Organizatorzy:                                                                                                Dyrektor szkoły:

ks. mgr Marcin Mastalski                                                                       mgr inż. Andrzej Hasslinger

mgr Sylwia Hyży

 

Patronat medialny: