ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Dyrekcja
Kategoria:

icon informacja 2

Informujemy, że listy uczniów przyjętych do oddziałów zerowych oraz kl. 1 i 4, są wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku A, ul. Szkolna 9.