ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski już wybrany!

WioLeg

4 października poznaliśmy nowy skład Samorządu Uczniowskiego.

Oto oni:

 • przewodnicząca : Karolina Połeć (VIb)
 • zastępca:              Jakub Frelich (IVb)
 • członkowie:          Sławomir Dziadosz (Vb)
                               Zofia Szarota (IVc)
                               Sylwiusz Starczewski (VIb)
                               Kacper Florek (VIc)
                               Oliwia Gumulak (IVa)

oraz opiekun – p. Ewa Poręba–Bereś

Gratulujemy! :)

W wyborach wzięło udział 27 kandydatów z kl. IV – VI. Na ścianach korytarzy zawisły ich plakaty, w których zachęcali do głosowania na siebie, obiecując lepsze życie szkolne:)

Życzymy Wam wytrwałości w realizowaniu Waszych pomysłów, jak i w prowadzeniu różnych akcji charytatywnych i imprez szkolnych! :)

PS
Samorząd Uczniowski wprowadził już SZCZĘŚLIWY NUMER, który zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu :) Lista „szczęśliwych numerów” wywieszona jest na tablicy samorządu zawsze  rano w każdy poniedziałek.