Spieszyć z pomocą

WioLeg

Dziękujemy każdemu za włączenie się w akcje charytatywne, które prowadził Samorząd Uczniowski pod opieką p. E. Poręby-Bereś. Zebrano 190 zł za sprzedaż kartek świątecznych i 296,66 zł podczas „ Góry Grosza”.

Podziękowania należą się także wolontariuszom z klas IV – VI (i opiekunce p. M. Dorbach), którzy chętnie wzięli udział w zbiórce żywności w sklepie PSS „Społem”.

Na szczególną pochwałę zasługują również nasi kolędnicy misyjni i ich opiekunowie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ofiarowaną pomoc!
Już niebawem kolejne akcje! :)