Plan lekcji - obowiązuje od 21.11.2022 r.
a  B. Andreasik a  J. Kotlicka a  B. Rams
a R. Bałuka l K. Leśniak-Jahn r J. Rams-Arendarczyk
r R. Bednarek l  M. Lis r  U. Rolka
r E. Bogdańska r R. Łukasik r A. Rzeszuto
r E. Chronowska r E. Marcisz r T. Sołtys
r K. Citak r U. Marczyk r M. Stawiarz
r U. Filas-Zakrzewska r Ł. Mężyk r J. Szczypuła
r A. Flieger r P. Michalak r M. Tyliszczak-Słyś
r M. Foszczyńska r A. Motyka r E. Wajda
r M. Gurgul r W. Mrzygłód r L. Wąs
r A. Hasslinger r W. Noga r B. Wojnar
r D. Hasslinger r M. Ociepka r B. Wójs
r D. Jasiński r T. Owsianka r B. Zawadzki
r R. Kiełbasa-Dziedziak r J. Paszka r P. Zawiślan
r G. Klepacz r E. Poręba-Bereś r A. Zygmunt
r E. Kmiecik r K. Potoniec
r K. Korona r E. Prokop