ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Psycholog szkolny

Kategoria:

budynek B, IIp., pok 22

poniedziałek 800 - 1200 
wtorek 900 - 1230
środa 800 - 1100
czwartek ------
 piątek ------