ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Psycholog

Kategoria:

budynek B, IIp., pok 22

poniedziałek 1240 - 1610 
wtorek 830 - 1230
 piątek  800 - 1030