ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat

Kategoria:

 

Sekretarz szkoły - mgr Agnieszka Starczewska - przyjmuje w sprawach:
- zapisy do szkoły i oddziału przedszkolnego,
- przeniesienie ucznia do innej szkoły,
- wydawanie legitymacji szkolnej i karty rowerowej,
- wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
- prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem ucznia,
- udzielanie informacji związanych z organizacją pracy szkoły.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 08:00 - 15:00