ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 – spotkania z wychowawcami 1 września 2020 r. (wtorek)

Dyrekcja
Kategoria:

Budynek A   rozpoczęcie roku szkolnego w salach lekcyjnych:

 • 8.00 – klasy: 2a – sala 33, 2b – sala 31, 3a – sala 19, 3b – sala 29, 3c – sala 20
 • 8.15 – klasa 1a – uczniowie klasy z rodzicami najpierw spotkają się na sali gimnastycznej w budynku A, a później przejdą z wychowawcą do sali 34 na II piętrze
 • 8.45 – klasa 1b – uczniowie klasy z rodzicami najpierw spotkają się na sali gimnastycznej w budynku A, a później przejdą z wychowawcą do sali 30 na II piętrze
 • 8.10 – oddziały „O” spotkają się na parterze w swoich salach 
 • 9.15 – klasy: 5a – sala 21 , 5b – sala 22, 5c – sala 11
 • 10.00 – klasa 4a – uczniowie klasy (bez rodziców) spotkają się na sali gimnastycznej w budynku A, a później przejdą z wychowawcami do sali 11
 • 10.30 – klasa 4b – uczniowie klasy (bez rodziców) spotkają się na sali gimnastycznej w budynku A, a później przejdą z wychowawcami do sali 21
 • 11.00 – Klasa 4s – uczniowie klasy (bez rodziców) spotkają się na sali gimnastycznej w budynku A, a później przejdą z wychowawcami do sali 25

 

Budynek B –  rozpoczęcie roku szkolnego w salach lekcyjnych:

 • 8.00 – klasy: 8a – sala 26, 8b – sala 23, 8c – sala 25, 8s – sala 20
 • 9.00 – klasy: 7a – sala 24 , 7b – sala 14, 7c – sala 17, 7d – sala 27
 • 10.00 – klasy: 6a – sala 16, 6b – sala 21, 6s – sala 10

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH GODZIN ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

Informacja

Dyrekcja
Kategoria:

icon informacja 2

Informujemy, że listy uczniów przyjętych do oddziałów zerowych oraz kl. 1 i 4, są wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku A, ul. Szkolna 9.

Nowy Rok Szkolny

A. Hasslinger
Kategoria:

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zbliża się nowy rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to rok normalnej nauki. Na taki rok przygotowujemy organizacyjnie naszą Szkołę. Na pewno będą obowiązywały nowe zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, będzie obowiązywał nas wszystkich zaostrzony reżim sanitarny. Będziemy się starali, by do budynków szkolnych wchodziły tylko zdrowe osoby. Staramy się tak przygotować szkołę, by ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia zakażeń, co niestety będzie się wiązało ze zmianami organizacyjnymi.

Bardzo proszę Rodziców, by przygotowując swoje dzieci do pójścia do Szkoły, uczulili je na istotność zachowań prozdrowotnych i higienicznych.

Ponieważ będziemy się starali zachowywać maksymalnie zasady dystansu społecznego - na ile to w sytuacjach szkolnych jest możliwe, nie będzie uroczystych akademii i np. wspólnego początku roku szkolnego, tylko każda klasa i grupa oddzielnie.

Jeśli nie zajdą nowe okoliczności, nie zostaną wydane nowe decyzje władz centralnych lub lokalnych, to mam nadzieję, że 1 września rozpoczniemy normalną szkolną naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji początku roku szkolnego zostaną podane na stronach szkoły i na szkolnych tablicach ogłoszeń około 25 sierpnia.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

Czytaj więcej...