Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sekretariat@sp3ns.edu.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Pasowanie na ucznia

Autor: E. Kmiecik

IMG 20220901 WA00111 września odbyła się uroczystość w czasie której pierwszaki zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Jan Kochanowski, patron naszej szkoły pasował każde dziecko dotykając piórem, a pan Dyrektor wręczył okolicznościowe dyplomy i gratulował nowym uczniom. Następnie po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, dzieci na sztandar szkoły złożyły ślubowanie:

  • Ślubuję być dobrym Polakiem
  • Będę dobrym kolegą
  • Przyrzekam słuchać rodziców i nauczycieli
  • Będę pamiętać o swoich obowiązkach
  • Będę się dobrze uczyć.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy czwartej: Martynka Kołacz, Szymon Stafiński i Adam Wygoda. Świetnie się spisali! Dziękujemy.