Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz 18 444 34 80 sekretariat@sp3ns.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia

Autor: J. Górowska

Slubowanie 244 września pierwszoklasiści pierwszy raz przekroczyli próg Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Kochanowskiego. Takie wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 zaczęło się wystąpieniem Dyrektora Szkoły - pani Ewy Bogdańskiej, która przywitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszaków.

Koledzy z czwartej klasy oraz chór zaprezentowali krótki program artystyczny. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania przed Sztandarem Szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał wieszcz - Jan Kochanowski. Tym samym dzieci zostały włączone do szkolnego grona uczniowskiego. Na koniec tego wzniosłego wydarzenia pierwszaki dostały pamiątkowy dyplom.

Mamy nadzieję, że słowa ślubowania: ślubuję uroczyście dbać o dobre imię szkoły... wykorzystywać w pełni czas na naukę długo będą towarzyszyć dzieciom w wędrówce po szczeblach edukacji, czego życzą Dyrekcja Szkoły: p. Ewa Bogdańska, p. Ewa Poręba-Bereś oraz p. Wiesław Mrzygłód i wychowawcy: p. Joanna Górowska (kl. Ia) , p. Jolanta Szczypuła (kl. Ib) i p. Kamila Tomyślak.