ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3_sekretariat@edu.nowysacz.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikacja kandydatów do Miejskiego Przedszkola nr 2

Autor: E. Bogdańska
Kategoria:

icon informacja 4Informujemy, że lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola została wywieszona na terenie placówki.

Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie do dnia 14 kwietnia br. przez rodziców / opiekunów dzieci zakwalifikowanych oświadczenia - potwierdzenie woli przyjęcia.

Druki dostępne w sekretariacie. Można wypełnić na miejscu. Konieczne dane: imię i nazwisko rodzica / opiekuna, dane adresowe oraz imię, nazwisko i PESEL dziecka.

Zapraszamy