Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz 18 444 34 80 sekretariat@sp3ns.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2024/2025

Kategoria:

Klasy sportowe - 1 klasa: piłka siatkowa; 4 klasa: piłka siatkowa lub piłka nożnaSzanowni Państwo

W naszej szkole, rusza nabór do oddziałów sportowych do klasy 1 o profilu PIŁKA SIATKOWA oraz do klasy IV dwuprofilowej: do wyboru PIŁKA SIATKOWA lub PIŁKA NOŻNA na rok szkolny 2024/2025.

W oddziale sportowym kształcić się mogą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia.

Uczniom oddziału sportowego zapewniamy: wszechstronny rozwój fizyczny, opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej i trenerskiej, opiekę lekarską oraz fizjoterapeuty, odpowiednią bazę treningową, udział  w turniejach, zawodach, możliwość reprezentowania szkoły.

Nasze klasy sportowe są pod patronatem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, SKPS Dunajec oraz KS Dunajec - piłka nożna.

W ramach oddziału sportowego uczniowie będą realizować tygodniowo 10 godzin zajęć sportowych, w tym 6 godzin szkolenia sportowego z piłki siatkowej lub piłki nożnej oraz 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

Terminy związane z rekrutacją do oddziałów sportowych (w klasie 1 - profil: piłka siatkowa; w klasie 4 - do wyboru profil: piła siatkowa lub piłka nożna):

1. Składanie podań o przyjęcie do szkoły od 14 marca do 9 kwietnia br.

2. Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności od 11 do 24 kwietnia br.

3.  Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej - 24 kwietnia br.

4.  Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły od 25 kwietnia do 8 maja br.

5.  Ogłoszenie wyników rekrutacji - 9 maja br.

6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia od 13 do 23 maja br.

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 27 maja br.

8. Rekrutacja uzupełniająca do 13 czerwca br.

Dokumenty dla klasy 1:

Dokumenty dla klasy 4:

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, ul. Szkolna 9.

Serdecznie zapraszamy!!!!!

 

Zarządzenie nr 69 z dn. 26 stycznia 2024 r. Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.